FFDI trotse ambassadeur van Close The Loop
“Zonder duurzaamheid geen toekomst die mens- en merk- waardig is”

Duurzaamheid is een van de belangrijkste waarden waar Flanders Fashion Design International zich dagelijks voor inzet. Daarom stapten wij eind 2018 in het Close The Loop-project, een coachingproject geïnitieerd door Flanders DC en Vlaanderen Circulair. Het platform wil de industrie stimuleren om af te stappen van een lineair ‘take-make-waste’-systeem. Het is belangrijk dat de maakindustrie ‘toekomstgericht’ het circulaire model omarmt, met de focus op een langere levensduur van het product en het vermijden van afval.

Duurzaamheid heeft altijd al een plaats gehad binnen de bedrijfscultuur van FFDI. Het is een breed begrip dat voor ons onlosmakelijk verbonden is met kwaliteit. We kiezen voor kwalitatieve producten die net dat ‘ietsje meer’ hebben of een tikkeltje ‘anders gemaakt’ zijn. We streven naar een kwalitatieve afwerking waardoor onze items ook langer meegaan. Daarnaast is ‘mensgericht werken’ essentieel. We willen dat onze toeleveranciers en de mensen op de werkvloer en in de ateliers in kwalitatieve omstandigheden kunnen werken én dat hun werk naar waarde wordt geschat. We willen terug ‘respect’ voor de maakindustrie afdwingen bij de eindconsument.

Als mode-ondernemer heb je de kans om een verandering te bewerkstelligen en invloed uit te oefenen op de levenscyclus van een kledingstuk. Deze wordt onderverdeeld in volgende fases: van grondstoffen over ontwerp, productie, verkoop, gebruik en einde leven; tot in het beste geval recycleerbaarheid. Hieronder lichten we per fase toe wat wij bij FFDI reeds doen of stapsgewijs zullen doen om ons steentje bij te dragen aan het duurzaamheidsproces.

Grondstoffen

Op het vlak van grondstoffen neemt FFDI alle toeleveranciers nauwgezet onder de loep. Ons team kiest consequent voor diegenen die in hun productieproces al stappen hebben ondernomen richting duurzaam ondernemen. Dat kan zowel op het vlak van de grondstoffen zelf zijn, als in het maakproces ervan. Op dit ogenblik zijn meer dan 80% van de FFDI-grondstoffen afkomstig uit Europa, met het oog op minder transport. Specifiek voor Furore ligt de focus op kwalitatieve, duurzame en tijdloze grondstoffen die een lang leven tegemoet kunnen gaan.

Ontwerp

Julia June, AMaNIA Mo en her. volgen tot op heden het tradtionele systeem waarbij collecties seizoensgebonden aan de klant worden voorgesteld. Met Furore kiezen we nu reeds voor een alternatieve aanpak waarbij de termen slow fashion en season-less (70% seinzoensloze artikelen) centraal staan. We bieden met dit merk een antwoord op verschillende ecologische uitdagingen waar de mode-industrie momenteel voor staat, zoals overconsumptie, fast fashion en grote concurrentie met voor onze planeet onhoudbare business-modellen.

Productie

Van de hele FFDI-productie gebeurt 90 % in Europa. Meer zelfs, sommige van die Europese confectiebedrijven zijn volledig in Belgische handen. Ons team bezoekt die productiehuizen meermaals per jaar en bouwt zo langetermijnrelaties op. Flanders Fashion Design International ontwikkelde recent haar eigen ‘Code of Conduct’ die alle leveranciers – conditio sine qua non – ook zullen ondertekenen. Voor de overige 10 % zoekt FFDI een duurzaam alternatief.

Verkoop

Binnen FFDI proberen wij het plastiek- en papiergebruik in te dijken door respectievelijk meerdere kledingstukken per hoes te bundelen. De hoeveelheid brochures en folders trachten we in te perken door de onderliggende klimaatproblematiek bij onze B2B klanten en onze eindconsumenten in kaart te brengen, waarna er een mentalitietiswijziging kan optreden. Daarnaast bekijken we telkens opnieuw of we het etalagemateriaal op een creatieve manier kunnen ‘her’gebruiken voor events en/of showrooms.

FFDI wil graag nog verder gaan door een duurzamere verkoop te realiseren. Wij willen onze draagtassen, hangtags, brochures en het (beperkte) POS-materiaal van FSC®-gecertificeerd papier en karton maken en een take back-systeem opzetten voor onze kapstokken. FFDI maakte begin maart 2020 reeds de overstap naar duurzame kapstokken van WPC (gerecycleerde Wood Plastic Composites) voor zowel het transport naar de eigen winkels als die naar onze B2B klanten en dit voor de vier merken.

Gebruik

FFDI hecht veel belang aan het informeren van klanten, zodat die duurzaam omgaan met het stuk dat ze gekocht hebben. Wij beseffen namelijk ten volle dat, als we de planeet willen sparen en future-proof willen werken, klanten bereid moeten zijn daarin mee te gaan. Wij zullen onze B2B-klanten daarom bijvoorbeeld aansporen om de eindconsument meer te vertellen over de mogelijkheden om duurzaam met kledij om te gaan. Minder maar beter!

Einde leven of nog niet

FFDI wil eindklanten bovendien uitdrukkelijk informatie geven om hun kledingstukken goed te onderhouden en hen erop attent maken dat ze hun items kunnen doorgeven aan hun dochters, hun zussen en verder. Furore is in het kader hiervan een duurzaam ‘timeless’ verhaal op zich. De merken Julia June, Amania Mo en Her. gaan voor ‘zero overstock’ per seizoen. Als er toch nog stuks over zijn binnen de eigen retailwinkels, dan bieden wij deze in een latere fase aan in de outlet ‘More brands for less’. Ons team wil hierin nog verder gaan en samen met de eindconsument en de B2B-klanten mogelijkheden bedenken om de kleding een tweede of zelfs derde leven te geven, door één of andere vorm van recycleren.

Kortom, FFDI staat voor ‘future-proof’ denken, ontwikkelen en handelen of ‘close the loop’!